Fordelene ved at praktisere Mindfulness

fordelene ved mindfulness

Fordelene ved at praktisere Mindfulness

Det er individuelt fra menneske til menneske, hvad praktisering af Mindfulness, betyder for vores dagligdag. For nogle mennesker kan det dagligt at sætte tid af til at praktisere Mindfulness, være lige det der manglede for at føle sig mere mentalt afbalanceret. For andre kan det være starten på en personlig udviklingsrejse, som åbner sluserne for en indre rejse.

Der er mange fordele ved at praktisere Mindfulness. Men den største garanti for at få et udbytte af at praktisere Mindfulness, afhænger af det engagement man ligger i det. Mindfulness er ikke noget udefrakommende, men nærmere en udforskning af noget, som allerede eksisterer i kraft af udforskning og praktisering af ens evne til at være i verden på en ikke dømmende måde.

Men der er dog nogle generelle fordele ved Mindfulness via kontinuerlig praktisering, man vil kunne se frem til at opleve. Disse fordele er at være i stand til at opleve at acceptere sig selv, som man er, og at man ikke føler et behov for at ændre sig selv. Altså følelsen af at man er ”okay”, præcis som man er lige nu.

Man vil opleve en styrket evne til at kunne deltage i verden på en venligtsindet måde. Ved at træne Mindfulness vil du åbne dig for nogle processer, som er sunde for både sind, krop og sociale relationer. Det er processer, som aktiveres idet man træner oplevelsen og deltagelsen i øjeblikket.

Når man træner sin evne til at opleve, træner man simultant sin evne til at holde sit fokus på en åben og rolig måde. Man styrker sin accept af oplevelsen i øjeblikket, og evnen til at deltage i sin oplevelse af øjeblikket, frem for at vurdere sin oplevelse af øjeblikket.

Som nævnt indledningsvist, varierer det fra menneske til menneske, hvilke fordele der er forbundet med at praktisere Mindfulness. Vigtigst af alt handler det om at gå til Mindfulness med en åbenhed til og nysgerrighed over for sig selv.

spacer