Mindfulness mod angst

Mindfulness mod angst

Mindfulness mod angst

Angst er en tilstand, som man vurderer vil ramme de fleste af os på et eller andet tidspunkt i løbet af vores liv. Det er vigtigt, at man ikke skammer sig over at have angst. Derfor er det også vigtigt, at man tager angsten alvorligt og søger behandling. Det er nemlig afgørende, at man lærer at håndtere angsten, så den ikke bliver begrænsende for et ellers aktivt og sundt liv. Heldigvis er der meget, som man kan gøre for at dæmpe sin angst og i mange tilfælde komme helt ud af angsten.

Årsagen til, at man udvikler angst, kan være, at man har oplevet en belastning i livet, hvor man har været nødsaget til at lægge låg på sig selv. Nogle mennesker har en medfødt sårbarhed og et følsomt nervesystem, hvilket i sig selv kan være årsag til, at man udvikler angst. Når man får angst, vil man opleve nogle stærke fysiske symptomer. Det kan være hjertebanken, svimmelhed, hyperventilation, uvirkelighedsfølelse og frygten for at miste selvkontrol. Det kan føles utrolig ubehageligt, og når man befinder sig midt i det, kan man opleve en frygt for, at man er ved at blive sindssyg, eller at man er ved at dø. Selv om man hverken bliver sindssyg eller dør af angst, så kan det have store konsekvenser for ens livskvalitet og mentale og fysiske helbred.

Det sympatiske nervesystem aktiveres under angst
Når man oplever angst, bliver de fysiske symptomer styret af det autonome nervesystem. Det består af to dele: Det sympatiske og det parasympatiske nervesystem. Det sympatiske nervesystem bliver aktivt, når vi oplever frygt. Det parasympatiske nervesystem bliver aktivt, når vi føler os trygge. Når det sympatiske nervesystem er aktivt, bliver vi opmærksomme på alt, som kan være farligt for os. Vi oplever verden anderledes, end vi er vant til, hvilket kan være med til at forværre vores angst.

Håndtér angsten med mindfulness
Mindfulness er et vigtigt og nyttigt redskab til at håndtere angst. Når angsten presser sig på, er det først og fremmest vigtigt at huske på, at symptomerne forsvinder igen. Det bedste, man kan gøre, er at sidde på en stol, placere benene stabilt på gulvet og koncentrere sig om at være opmærksom på de ting og lyde, som omgiver én.

Det kan være at lægge mærke til tre ting, som ligger på bordet, og sige det højt for sig selv. Herefter kan man forsøge at lægge mærke til tre lyde, som man siger højt for sig selv. Derefter kan man foretage en såkaldt bodyscan, hvor man flytter opmærksomheden fra én kropsdel til den næste og forsøger at mærke efter, hvordan kroppen føles. Disse redskaber kan trænes ved at praktisere mindfulness og kan være enormt nyttige, når angsten udvikler sig til anfald. Praktisering af mindfulness har en generel afdæmpende effekt på angst, da man blandt andet ved hjælp af vejrtrækningsøvelser beroliger nervesystemet.

spacer