Mindfulness kan også bruges i psykoterapi

mindfulness og psykoterapiMindfulness kan også bruges i psykoterapi

Psykoterapi er en samlet betegnelse for en vifte af forskellige terapiformer, der blev formaliserede i det 20. århundrede. Fælles for alle terapiformerne er, at klienten skal kunne opnå indsigt i sine egne tanke-/ og handlemønstre, og derved forandre problematiske tanke/handlemåder. Der er forskellige måder, at opnå dette på, og derfor er der også forskellige redskaber at bruge.
Mindfulness er et af disse redskaber. Mindfulness fik først gennembrud i vesten ved MBSR (Mindfulness baseret stress reduktion), men det har siden da vundet større udbredelse. Mindfulness bliver i dag også brugt til at behandle mere alvorlige lidelser, såsom depression og angst. En af Mindfulness’ sande styrker i psykoterapien er den måde, hvorpå Mindfulness arbejder med følelser. Selvom psykoterapien i flere traditioner arbejder med tilstedeværelse og en grundlæggende accept, er Mindfulness stærk i at træne disse ting.
Mindfulness skal altså i denne sammenhæng ses som en teknik, man kan bruge for at hjælpe den enkelte klient til at opnå gode psykoterapeutiske resultater. Når følelser, sansninger og tanker dukker op, bliver klienten guidet til at acceptere disse indtryk med en ikke-dømmende holdning, hvorefter det bliver muligt for klienten af blive i nuet uden at blive styret af gamle tankemønstre. En måde at kultivere Mindfulness på er igennem en forankring i det fysiske. En konkret måde, at gøre dette på, kunne for eksempel være, at sidde i en ret, men afslappet position og lægge mærke til ens åndedræt. Når forskellige tanker og følelser dukker op, observerer man disse, hvorefter man vender sin opmærksomhed tilbage til sit åndedræt igen. Med Mindfulness’ fokus på nuet og det fysiske, er det ikke overraskende, at Mindfulness også kan benyttes sammen med yoga.
Selvom Mindfulness og generel psykoterapi har samme mål, er der altså forskellige tilgange til, hvordan man kommer frem til målene. Hvor psykoterapien prøver at hjælpe klienten igennem samtale, fokuserer Mindfulness mere på at klæde klienten på til at tackle ubehagelige følelser og tanker selv. Igennem hjemmearbejde og udveksling af erfaringer i almindelig terapi eller i gruppeterapi, bliver klienten bedre til at benytte sig af Mindfulness’ teknikker. På den måde, bliver Mindfulness teknikkerne en gradvist mere integreret del af klientens tankemønstre, hvor Mindfulness’ gavnlige virkninger vil opstå i højere grad som ubevidste.

spacer