Privatlivspolitik

I forbindelse med vores kontakt, behandling og samarbejde behandler Mindfulness Kurser oplysninger om dig.

I denne politik vil vi gennemgå følgende:

 • Personoplysninger i forbindelse med et kursusforløb
 • Personoplysninger ved brug af hjemmesiden – herunder cookies

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

Personoplysninger i forbindelse med et kursusforløb

I forbindelse med et kursusforløb indsamles typisk følgende oplysninger om dig:

Navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Formålet med behandlingen af oplysningerne er administration af din deltagelse i forløbet herunder til afregning.

Disse oplysninger behandles med hjemmel i EU-forordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) og b (opfyldelse af kontrakt) samt artikel 9, stk. 2, litra a (samtykke til behandling af følsomme oplysninger).

Oplysninger i en samarbejdsrelation

Er du samarbejdspartner i fx kommune, forsikringsselskab eller i sundhedssektoren indsamler vi følgende personoplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, nationalitet, køn, initialer, afdeling, titel og øvrige kontaktoplysninger.

Disse oplysninger behandler vi med hjemmel i artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse).

Udover ovennævnte situationer videregives eller sælges oplysninger afgivet til Mindfulness Kurser ikke til tredjemand.

Brug af databehandlere

Mindfulness Kurser bruger følgende databehandlere, som der er indgået databehandleraftaler med. Disse behandler udelukkende oplysninger på klinikkens vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål:

 • Compugroup Medical Denmark A/S
 • Unoeuro A/S
 • One.com A/S
 • Protonmail Technologies AG

Rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data der behandles om dig, hvor de stammer fra, og hvad de anvendes til. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til klinikken via kontaktoplysningerne nederst.

Hvis du mener, at de persondata, der behandles om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til klinikken og oplyse hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som de blev indhentet til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte klinikken, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Du har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Hvis du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod klinikkens behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne nederst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden IT-udbyder.

Klinikken sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til. Dog gælder det for journalnotater i forbindelse med terapiforløb, at disse skal gemmes i mindst 5 år fra seneste optegnelse i journalen. For øvrige oplysninger, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede klinikken om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig. Oplysninger til brug for afregning/bogholderi skal dog opbevares i 5 år jfr. bogføringslovens § 10.

Personoplysninger ved brug af hjemmesiden

Når du besøger hjemmesiden, indsamles der også oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og

forbedre indholdet på siden i form af en cookie.

En cookie er en lille datafil, som websites gemmer på brugerens computer for at kunne genkende computeren. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af

websitet. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på brugerens computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Hvad vi bruger Google Analytics cookies til?

Vi bruger cookies til at indsamle oplysninger om:

 • Hvor ofte du besøger hjemmesiden
 • Kommer du til hjemmesiden fra et link eller en søgning
 • Hvor længe du er på hjemmesiden pr besøg
 • Hvilke sider på hjemmeside, har du besøgt
 • Hvilken browser type og version, du bruger
 • Hvilken skærmopløsning, du har
 • Hvilken devices du bruger til at se hjemmesiden, eks. Pc eller smartphone
 • Hvilken landsdel eller by du befinder dig i
 • Hvor mange klik vores SEO-optimering genererer

Der gemmes ingen personlige oplysninger. Din session(besøg) på hjemmesiden bliver kun registreret med et fortløbende nummer i systemet.

Formålet med brugen af cookies er at vi gerne vil gøre vores hjemmeside mere brugervenlig og rette eventuelle uhensigtsmæssigheder. Derfor opfordrer vi dig til at acceptere de cookies, vores hjemmeside anvender, så vi kan forbedre din og andre brugeres oplevelse af sitet.

Sådan sletter du cookies og afviser dem fremover

Vi håber, at du vil tillade de cookies, vi sætter, da de hjælper os med at forbedre websitet.

Ønsker du alligevel ikke at modtage cookies fra dette website, skal du, under internetindstillinger i din browser, vælge avancerede cookie indstillinger, og tilføje dette domæne til listen over websites, du vil blokere cookies fra.

Hvordan fjerner eller undgår du cookies?

Hvordan du sletter cookies eller undgår, at der placeres cookies på dit it-udstyr, afhænger af din browser.

Cookies, som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende nemt slettes – se vejledning. Husk:

Bruger du flere Internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Ejer af webstedet og dataansvarlig:

Psykolog Kenan Hansen

Bella Center, International House

Indgang 7 – Center Boulevard 5

2300 København S

Telefon 21812292

info@mindfulnesskurser.dk

CVR nr. 19435776