Kursus/foredrag i mindfulness for behandlere

mindfulness for behandlere

Kursus/foredrag i mindfulness for behandlere

Mindfulness består af mentale øvelser, hvorigennem opmærksomheden trænes for at øge evnen til at skabe overblik og bevidst nærvær. Mindfulness er et af de mest effektive redskaber for at forebygge og håndtere stress og bekymringer, samt opnå mere ro, energi og glæde med arbejde og livet. Der er videnskabelig dokumentation for, at mindfulness reducerer stress og øger psykisk robusthed og velvære. Mindfulness skaber desuden positive ændringer i ens dagligdag, herunder styrker det nærvær i relationer. Derudover skaber mindfulness positive forandringer i hjernen på de områder, der vedrører koncentration, kreativitet, glæde og stress.

Målgruppe

Personer, der arbejder med rådgivning og behandling såsom læger, psykologer, psykoterapeuter, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere o.a.

Omfang og indhold

Omfang af kurset/foredraget aftales individuelt og der er mulighed for at tilrettelægge det efter virksomhedens eller organisationens behov. Kurset/foredraget vil primært indeholde en veksling mellem teori og praksis både fra Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) og Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi (MBCT). Deltagerne vil få viden om, hvordan principperne for mindfulness kan bruges til behandlingen af psykiske lidelser. De vil få en personlig erfaring med mindfulness øvelser og få redskaber til at anvende mindfulness i deres daglige arbejde.

Pris

Aftales individuelt. Bemærk at der pålægges moms for virksomheder.

Sted

Kursus/foredrag kan holdes på arbejdspladsen eller på Nørregade 41, 1165 Kbh. K (200 m. fra Nørreport station).