Hvad er Mindfulness Baseret Stress Reduktion?

mindfulness baseret stress reduktion - mbsr

Hvad er Mindfulness Baseret Stress Reduktion

Mindfulness baseret stress reduktion eller MBSR kurset er udviklet i 1979 af dr. Jon Kabat-Zinn ved University of Massachusetts Medical Center. Programmet blev oprindeligt udviklet til kronisk smerte patienter, men er siden blev udvidet til brug for stress forebyggelse generelt. Programmet kombinerer meditation og yoga og er således ideel til at udvikle en større opmærksomhed på den enhed, som kroppen og sindet udgør. Desuden bliver man ofte også opmærksom på de mange ubevidste tanker, følelser og adfærdsmønstre, som kan være med til at skabe stress eller ubalance i hverdagen. Det er videnskabeligt bevist, at programmet har en positiv effekt på en lang række fysiologiske tilstande, såsom forhøjet blodtryk, og kan være med til at nedsætte emotionel stress ved f.eks. angst og depression.
Programmet strækker sig over 8 uger á 2,5 timer pr. uge og en hel dag med Mindfulness. Sessionerne vil bestå af både teori og praksis. Man vil blive indført i MBSR programmets principper og blive guidet igennem de forskellige meditative praksisser, såsom kropsscanning. Derud over vil der være ca. 30 – 45 min. dagligt hjemmearbejde imellem sessionerne, hvor deltagerne opbygger deres egen meditations praksis, baseret på de teknikker de lærer i sessionerne.

spacer