Anti-stress kurser

stress kurser

Anti-stress kurser

Anti-stress kurser er et tilbud til mennesker som mangler konkrete redskaber til at tackle stress i deres hverdag, både privat og arbejdsmæssigt. ‘Stress’ er efterhånden blevet et hverdagsbegreb, som vi almindeligvis bruger når vi har travlt, dvs. skal nå en masse og er i tidspres. Egentlig psykologisk stress opstår dog først, når man oplever at omgivelsernes krav og forventninger overstiger ens egen kapacitet. Udsættes vi vedvarende for et stressende miljø, som vi ikke har tilstrækkelige ressourcer til at håndtere, fx på arbejdet, da er der tale om kronisk stress. Dette er på længere sigt usundt, fordi de stresshormoner som udløses i kroppen, fx kortisol, bremser fordøjelsen og immunforsvaret og til gengæld øger niveauet for andre kropsfunktioner som vejrtrækning og bevægelse. Hvis du føler dig overvældet af din hverdag, glemmer nemmere, og har svært ved at overskue dagen og oplever koncentrationsbesvær, kan du overveje om du er stresset. Stress kan også vise sig ved øget træthed og følelsesmæssige udbrud, fx bliver man måske nemmere meget vred eller ked af det. Stress kan desuden lede til depression og angst og derfor er det vigtigt at få hjælp.

Mindfulness er et af de mest effektive redskaber til at forebygge og håndtere stress, idet metoden reducerer stress og øger psykisk robusthed og velvære. I en stressende hverdag befinder vi os mentalt ofte i fortiden og fremtiden, når vi fx grubler over, hvad vi ikke nåede eller, hvad vi skal have nået. Mindfulness er mentale øvelser, som fokuserer opmærksomheden på bevidst væren i nuet, på accept af de tanker man får, men også på øvelse i at give slip på dem igen. Et Mindfulness kursus kan således bidrage til positive ændringer i dagligdagen og bl.a. styrke nærværet i relationer.

Et kursus i Mindfulness giver mulighed for at lære om den teoretiske baggrund for metoden, samt afprøve og lære at mestre metoden i praksis. Desuden kan opmærksomhedsøvelser i form af lydfiler tages med hjem og anvendes i hverdagen, hvor stressende situationer opstår.

spacer